Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kihirdetve:      2018/09/01

Hatályos:         2018/10/01 -től

 

1.  Általános adatok, elérhetőség   

1.1   . Szolgáltató neve és címe:  

Cégnév: GTSG Kft. Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Székhely: 8254 Kővágóörs, 9038. Hrsz.  

Telephely: 1116 Budapest, Verbéna u. 32.

Adószám: 13414472-2-19  

 

1.2   Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

1.2.1.  Értesítés, hibabejelentés   

A             Szolgáltató a normál hibabejelentéseket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen fogadja, s csak az itt bejelentett ügyek kezeléséért vállal felelősséget. Sürgős esetekben, illetve ha az e-mail alapú bejelentés nem lehetséges, a telefonos bejelentést is elfogadható a +36 30/222 82 52 telefonszámon, de a Megrendelő ezen bejelentését később írásban köteles megerősíteni. 

 

1.2.2.  Nyitvatartási idő/ Standard munkaidő  

Munkanapokon 9:00-17:00–ig állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

 

1.2.3.  Rendelkezésre állás   

A             Szolgáltató munkatársai munkanapokon 900-1700között állnak a Megrendelő rendelkezésére. Szerződött ügyfeleink a nekik biztosított kedvezményes feltételekkel, külön megállapodás szerint, munkaszüneti napokon, illetve munkaidőn kívül is igénybe vehetik szolgáltatásainkat. Munkaidőn kívül kritikus hibák elhárítása céljából elsősorban szerződött partnereinknek állunk rendelkezésére. 

 

1.2.4.  A szolgáltató internetes honlapjának címe 

                           Internetes honlap címe: www.gtsg.hu 

 

1.2.5.  Az általános szerződési feltételek elérhetősége 

Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak a GTSG Kft. honlapján (www.gtsg.hu) 

 

2.      Az általános szerződési feltételek tárgyi és személyi hatálya  

 

2.1. Tárgyi hatály 

Az általános szerződési feltételek a GTSG Kft. által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki. A Szolgáltató az alábbi pontokban felsorolt munkákat vállalja: 

 

2.1.1. Szoftvertámogatás (Térítés ellenében) 

a.)   Felügyeli a GTSG Kft. által fejlesztett ügyviteli szoftver rendszereket (GastroMASTER, GastroTREND, GastroSTORE), azok adatain a szükséges karbantartási munkálatokat elvégzi.  

b.)   A Megrendelő felkérése esetén, biztosítja az adatbiztonsághoz elengedhetetlen mentések elvégzésének feltételeit, és azt külön kérésre esetenként elvégzi.  

c.)    Az ’a’ pontban megjelölt ügyviteli rendszerek továbbfejlesztett verzióinak átadása, telepítése. 

 

2.1.2. Hardver támogatás (Térítés ellenében) 

a.)   A Szolgáltató biztosítja az általa szállított számítógépek rendszeres ellenőrzését, távelérés segítségével 

b.)   A Szolgáltató az általa szállított eszközök meghibásodása esetén, a szükséges javításokat elvégzi.  

c.)    A Szolgáltató az általa szállított garanciális berendezések esetén, a szállító felé képviseli a Megrendelő érdekeit.  

d.)   A Szolgáltató az általa szállított, garancián túli berendezések esetében vállalja berendezések javítását vagy javíttatását, amennyiben azt csak a szakszerviz végezheti el (PL: speciális nyomtatók, pénztárgépek speciális részegysége). 

A hardver támogatás nem terjed ki a szándékos rongálásra, szakszerűtlen kezelésre, elemi csapásokra, továbbá bármilyen jogosulatlan, szakszerűtlen beavatkozásból származó károkra, ide nem értve a károk elhárítását is.

 

2.1.3 Eszköz kedvezmény   

Szerződéses ügyfeleink részére, a kiajánlott eszközöket egyedi, kedvezményes áron biztosítjuk. Meghibásodás esetén, a raktári készletünk erejéig 14 napig, díjmentesen csere készüléket biztosítunk.   

2.1.4. Szoftver fejlesztési kedvezmény  

Szerződéssel rendelkező partnereink esetlegesen felmerülő szoftver fejlesztési igényeit, akár a már használt vagy az újabb alkalmazás kifejlesztését, egyedileg megállapított, szerződésbe foglalt kedvezménnyel vállaljuk. 

 

2.1.5. Garancia / Jótállás   

a.)   A szavatosság / jótállás időtartama általánosságban 1 év. Az ettől eltérő időtartamot a számlán, vagy a garancialevélen külön írásban tüntetjük fel. 

b.)   Amennyiben nincs meg a garancialevél, számla ellenében is érvényesíthető, amennyiben arról az eszköz egyértelműen beazonosítható. 

c.)    Az átadott / eladott eszközökre vonatkozó garancia / jótállás szerviz telephelyre vonatkozik. Azaz a hibás, vagy annak vélt

eszköz szállítása a Vevő feladata, vagy költsége. Kivétel ez alól a nagy méretű, súlyú készülék, ami tömegközlekedésen normál „poggyászként” nem szállítható, vagy bekötése bonyolult, így eltávolítása szakembert igényel. 

d.)   A Vevő által megvásárolt termékeket a Vevő leadhatja a GTSG telephelyein, illetve a gyártót közvetlenül is megkeresheti garanciális és garancián kívüli javítások ügyintézéséhez. 

e.)   Amennyiben a Vevő garanciális igényét szeretné érvényesíteni, azt minden esetben jeleznie szükséges (lehetőleg e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen) és az átadáskor ezen igényét jegyzőkönyvbe kell vetetnie. Az Eladó ezen igényét nem tagadhatja meg, azt írásban rögzítenie kell, amelyből egy példány az Eladót illeti. 

f.)    A garancia, vagy jótállás nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból, vagy egyéb nem tervezhető behatásból (tűzvész, beázás, túláram, stb.) eredő meghibásodásokra, vagy ezen események közvetett és közvetlen hatásaiból adódó meghibásodásokra.

  

3.    Vállalási díjak  

3.1.  Kiszállási díj  (Normál munkaidőben, előre tervezett munkákra)

A Szolgáltató Budapesten történő munkavégzés esetén az alap vállalási díjat jogosult számlázni.                  6.500.-Ft+Áfa

   A kiszállás vidéki helyszínek esetén egyedi megállapodás alapján a kiszállási díj kilométer díjban számolandó, (Szolgáltató telephely- Megrendelő           telephely- Szolgáltató telephely, azaz oda-vissza) .                                             130.-Ft + Áfa/km 

3.2.  Óradíjak  (Normál munkaidőben, előre tervezett munkákra)

Szolgáltató az elvégzett és átvett munkáért alap vállalási díjat jogosult számlázni munkalap alapján. 

Minden megkezdett óra elszámolásra kerül.                                                                                 13.500.-Ft+Áfa/óra 

3.3.  Egyéb díjazás   

  Munkaidőn kívüli munkálatok óradíja 17-22óra között:                       1,5 x Alap vállalási díj/ megkezdett óra  

  Munkaszüneti napokon, illetve éjszakai munkálatok óradíja:                2 x Alap vállalási díj/ megkezdett óra

  Munkaidőn belüli kiszállás, sürgős (maximum két órán belüli):             1.5 x Alap vállalási díj/ kiszállás

  Munkaidőn kívüli kiszállás, sürgős (maximum két órán belüli):             2 x Alap vállalási díj/ kiszállás

  3.4. Szoftverfejlesztés  19.000 Ft + áfa / óra

  (alapdíj azon ügyfeleink részére, akik nem rendelkeznek rendszeres megbízói szerződéssel) 

 3.5. Vállalási feltételek szerződéssel nem rendelkező partnerek esetében

 Szerződéssel nem rendelkező partnereknek a munkavégzés alkalmával a költségeket (kiszállás és óradíj) és a felhasznált eszközök ellenérték      készpénzben kell kiegyenlíteniük a munka befejeztével a helyszínen. Amennyiben társszervízzel végzi a Szolgáltató a munkát, akkor utólagos számla keretében köteles a Megrendelő teljesíteni fizetési kötelezettségét. 

 

4.    Fizetési késedelem   

a.)   Amennyiben a Megrendelő, a Szolgáltató által elvégzett munkáról kiállított számlát nem egyenlíti ki a fizetési határidőig, a Szolgáltató – a tartozás kiegyenlítéséig – jogosult a kedvezményektől eltekinteni és az alap vállalási díjakat alkalmazni vagy a szolgáltatást szüneteltetni. 

b.)   Szolgáltató által elvégzett munkáról kiállított számla teljes kiegyenlítéséig a kiszámlázott tétel(ek) a Szolgáltató tulajdonát képezi(k). A Megrendelő a „felelős őrzés szabályainak” megfelelően köteles eljárni. A Megrendelő az átvett eszközök meglétéért, esztétikai állapotáért, eredeti csomagolásáért, tartozékaiért, működőképességéért, a teljes kiegyenlítéséig anyagi felelősséggel tartozik. Vitás kérdés esetén a nem kiegyenlített eszközöket a Megrendelő nem tartja vissaz azt a szállítónak visszaszolgáltatja. 

c.)    Átalánydíjas Szerződés esetén harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén, a Szolgáltató jogosult a tevékenységet szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Szerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében mind a munkavégzés, mind az eszközszállítás azonnali térítés köteles.

 

5.    Számlareklamáció   

A számlával kapcsolatos reklamációt a számla keltétől számított 15 napig írásban fogadunk el, utána a számlát elfogadottnak tekintjük! 

 

6.    A szerződésbe nem tartozó munkákat igazoló, kiváltó cselekmények   

Nem rendeltetésszerű használat, rongálás, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, programinstallálás, elemi csapás, hálózati feszültségingadozás. Nem megfelelő üzemeltetési körülményekből, valamint nem a Szolgálató által végrehajtott változásokból és átalakításokból, szakszerűtlen eszközszállításból eredő károk, valamint nem megfelelő adathordozó használatából eredő károkozások, illetve az ilyen jellegű beavatkozások. 

 

A 6. pontban felsorolt beavatkozásokból eredő javításokat az átalánydíj nem tartalmazza. Ezek külön kiszámlázásra kerülnek a 3. pont alapján. Amennyiben ilyen meghibásodás történik, külön megrendelés alapján Szolgáltató a hibát elhárítja és annak költségeit Megrendelő viseli. 

 

7.    Egyéb feltételek, megjelenési határidő   

A Szolgáltató a megjelenési határidőkre indokolt esetben módosítást kérhet, de legfeljebb a határidő előtt egy nappal. A Szolgáltató, vagy annak megbízottja, munkavégzés céljából csak munkaidő alatt jelenhet meg a Megrendelő telephelyén. Ellenkező esetben előre egyeztetni kell a megjelenés időpontját a Megrendelővel, illetve a Megrendelő által meghatalmazott személlyel. Amennyiben a Megrendelő a megbeszélt időpontban nem tudja biztosítani a munka elvégzéséhez szükséges munkaterületet és erről a Szolgáltatót nem értesíti a meghatározott időpontot megelőző munkanap, abban az esetben a kiszállási és járulékos költségeket a Megrendelő köteles viselni. A Megrendelő által rendelkezésére bocsátott szoftverek jogtisztaságát és a hardver eszközök eredetét, a Szolgáltató nem jogosult vizsgálni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Megrendelő nem jogtiszta szoftvereket használ. 

 

8.    Szolgáltatói munka igazolása   

Helyszíni munkavégzés esetén a Megrendelő elfogadja, hogy az üzletében, székhelyén vagy telephelyén, a Szolgáltató által végzett tevékenység munkalapon kerül rögzítésre. A munkalapokat lehetőség szerint, a Megrendelő üzletében, székhelyén vagy telephelyén dolgozó legmagasabb beosztású személy igazolja le. A Megrendelő az így leigazolt - munkalapon szereplő - feladatokat teljesítettnek, a kiszállított eszközöket átvettnek tekinti.  

A távolról végzett munkák (telefonos távsegítség, távoli asztal használatával végzett munkák) utólag kerülnek leszámlázásra ezen szerződés 3. pontjában foglaltak alapján.  

 

9.    Titoktartás  

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munka során tudomására jutott valamennyi üzleti, pénzügyi s partnerkapcsolati adat és ismeret, üzleti titoknak minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. Fenti kötelezettségeinek megszegése, alapul szolgálhat megbízásának azonnali hatállyal történő megszüntetésére. Az elvégzett munka nyilvánosságra hozatala csak a megbízó előzetes írásos hozzájárulásával történhet.

10.  Referencia   

A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó referenciaként hivatkozhasson az Megrendelőre, mint olyan ügyfelére, ahol informatikai szolgáltatásokat nyújt. 

 

11.  Vitás kérdések   

A felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket tárgyalással rendezik, s csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

 

12.  Egyéb rendelkezések   

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Szolgáltatóval üzleti kapcsolatba állók, amennyiben külön szerződésben másként nem rendelkeznek ezen ÁSZF-et elfogadják. Az abban foglaltakat magukra kötelező érvényűnek ismerik el.

 

13.  Kölcsönös munkatárs védelem   

Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretszerződés időtartama alatt, valamint a jelen szerződés keretében létrejött megrendelések teljesítésétől számított 2 (kettő) évig („Védett Időszak”) a másik fél munkavállalójával, alvállalkozójával, megbízottjával nem létesít munkaviszonyt, vállalkozási- vagy megbízási jogviszonyt. Jelen rendelkezés hatálya azon személyekre terjed ki, akik a Védett Időszak alatt bármelyik Szerződő Fél munkavállalói, alvállalkozói és megbízottjai voltak.
E kötelezettség megszegése esetén, a szerződésszegő fél köteles a másik Fél felhívását követő 15 napon belül esetenként 7.000.000.- Ft, azaz hétmillió forint összegű kötbért megfizetni.